Kliendisuhtlus äriprotsessides on omaette teadus ja see on oluline igas ärivald- konnas. Samuti veebiarenduses ja seda isegi enam kui tavalises muus valdkonnas, sest veebiarendus on väga loomerikas protsess, mille käigus luuakse kliendi soovidele ja ootustele vastav digitaalne toode, mis hakkab kujundama olulist osa tema äriprotsessis.

Läbi aastate olen juhtinud palju erinevaid veebiarendus projekte, suhelnud klientidega mitmetes riikides üle maailma ja nende kogemuste põhjal kujundanud oma põhimõtted ja töövõtted, kuidas kliendiga kõige efektiivsemalt suhelda, et valmiks veebileht, mis vastab kõige paremini kliendi ootustele.

Need kogemused on üldiselt kasutatavad igas vald- konnas ja loodetavasti võivad ka heale lugejale kasulikuks osutuda. Järgnevalt toon 10 sammu, mida saate klientidega koostöö soodustamiseks rakendada.

1. Tee kliendisuhtlus lihtsaks

Kui suhtlus on nii oluline, on mõttekas teha klientidele teiega suhtlemine lihtsaks. See tähendab, et pakute oma klientidele sidevahendeid, mille kaudu nad võivad teieni kindlasti jõuda. See võib hõlmata e-posti aadresse, telefoninumbreid või isegi reaalajas netivestlust.
See tähendab ka seda, et peaksite lisama lihtsa viisi, kuidas kliendid saavad teie saadetud sõnumitele vastata.

2. Olge vastamisel järjekindel ja kiire

Aeglased või ebajärjekindlad vastused klientide päringutele tekitavad sageli suhtlustõkkeid ja takistavad töövoogu. See tekitab klientides usaldamatust. Kui aga agentuurid vastavad kiiresti ja järjekindlalt, suurendab see nende klientide usaldust. Määrake klientidele vastamiseks ajavahemik, mis ei ületa 24-48 tundi. Hädaolukordades tuleks vastata kiiremini. Usalduse loomiseks pidage kinni oma reeglist.

3. Kohandage häid suhtlusstiile

Arusaamatused suhtluses põhjustavad sageli rikkeid ja halba koostööd. Kui teie klientidel on raske teie tegevusi või kavatsusi tõlgendada, võib klient segadust tekitada ja isegi usaldamatust tunda. Veenduge, et teie suhtlus oleks selge ja lühike. Jääge asja juurde ja kasutage keelt, millest teie klient saab kergesti aru. Enne muude probleemide tõstatamist käsitlege nende peamisi muresid.

4. Kutsuge klinte oma projektijuhtimise tarkvaraga liituma

Paljud virtuaalsed meeskonnad tuginevad koostöö- tarkvarale, et suhelda ja jälgida ülesandeid, projekti tähtaegu ja vahe-eesmärke. Paljudel juhtudel sisaldavad koostöö tarkvara platvormis võimalust, kus kõik meeskonna- liikmed saavad ülevaate projektist ja ülesannete olekust. Saate aidata klientidel projekti jälgida ja saada selgema pildi erinevate ülesannete olekust, lisades nad projekti juhtpaneelile külalistena. Paljud platvormid võimaldavad teil lisada külalisi, kellel ei ole lubatud faile kustutada ega ülesandeid täita ning on seetõttu ainult vaatlejad.

5. Kontrollige seda, mida klient näeb

Kliendid ei pea nägema projektitöö kõiki detaile, näiteks esialgsed mustandid või eelnõude kohta käivad teated. Piirake oma kliendi juurdepääsu projekti üldvaatele. Paljud kliendid on õnnelikud, et saavad projekti kulgu jälgida, teadmata, kuhu iga mutter ja polt sobib.

6. Määrake projektile vahe-eesmärgid

Pole paremat viisi kliendi kaasamiseks, kui näidata talle, et projektis on edusamme. Nii et üks parimaid viise selleks on vahe-eesmärkide seadmine ja selle tagamine, et meeskond neid teostab. Kliendid näevad nende vahe-eesmärkide saavutamist kui edusamme projekti lõpuleviimisel.

7. Kastutage e-kirju, netivestlust, platvorme kliendiga suhtlemiseks

Projekti edu sõltub kommunikatsiooni selgusest. See tähendab, et meeskonnaliikmetel peaks olema selge, milliseid ülesandeid nad saavad. Kodulehe omanike kaasamine tööülesannetesse hõlbustab meeskonnaliikmetel kliendi vajaduste tõlgendamist.

8. Jagage kliendile tagasisidet  tehtud tööst

Oluline on hoida kliente kursis ja tagada, et nad saaksid kogu aeg aru, mis projektis toimub. Iganädalased või igakuised eduaruanded aitavad hoida kliente kursis. Failide ja mis tahes asjakohaste andmete jagamine klientidega tekitab neis ka koduleheomanike tunde ja julgustab neid osalema.

9. Jälgige oma kliendi projektile kuluvat aega

Üks projektide kõige vaieldavamaid küsimusi on arvete esitamine. Kliendid tunnevad sageli, et neid röövitakse, samas kui meeskonnaliikmed tunnevad end ületunde tegemas projektiga. Parim viis läbipaistvuse tagamiseks on jälgida kliendi projekti ülesannetele kuluvat aega ja nende tundide tulemust. Investeerige aja jälgimise platvormile oma kuumakse ja veenduge, et meeskonnaliikmed kasutavad seda platvormi. See on kindel mõõdik, millega projekti ajakulgu mõõta.

10. Looge teadmise haldamise baas võrgus

Kogu projekti vältel edastatakse klientide ja meeskonna vahel palju väärtuslikku teavet e-kirjades ja muudes dokumentides. See teave on lihtne kaduma paljude e-kirjade ja jagatud failide hulka. Seetõttu on oluline luua ülesannete platvormis eraldi kaust väärtuslikule teabele, nagu töömaht, koosoleku protokoll, spetsifikatsioonid ja palju muud. Ülesannete platvorm, mida saab hõlpsasti otsida ja värskendada, osutub väärtuslikuks, kui inimesed vajavad teavet nii selgituste kui ka praeguse projekti täieliku ülevaade saamiseks.
Koostöö julgustamine ei pruugi olla lihtne, kuid see on väärt iga sellele kulutatud sekundit.